Ứng dụng‎ > ‎... cho máy tính‎ > ‎

Dropbox - dịch vụ lưu trữ trực tuyến

đăng 09:18, 3 thg 11, 2011 bởi Sport Cruise   [ cập nhật 06:58, 22 thg 9, 2012 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28 ]
Dropbox là dịch vụ sao lưu, lưu trữ dữ liệu trực tuyến với khả năng đồng bộ theo thời gian thực và tự động thực hiện sao lưu, hỗ trợ miễn phí 2GB dung lượng lưu trữ trực tuyến trên máy chủ của họ.

Đặt các tập tin của bạn vào trong Dropbox trên một máy tính nào đó và ngay lập tức, chúng sẽ xuất hiện trên bất kì các máy tính khác mà đã được cài đặt sẵn Dropbox của bạn (Windows, Mac, và Linux). Các tập tin này của bạn sẽ được Dropbox sao chép và lưu trữ trên các máy chủ an toàn của họ nên bạn cũng có thể truy cập vào chúng từ bất kì các máy tính hoặc các thiết bị di động khác của bạn thông qua trang web của Dropbox.

Hãy nhấn vào đây để đăng ký Dropbox miễn phí