SƠ ĐỒ CÁC THÀNH VIÊN BỘ QUỐC PHÒNG

Phùng Quang Thanh: Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Ủy viên Bộ Chính trị – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Nguyễn Chí Vịnh: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Lê Hữu Đức: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Nguyễn Văn Hiến: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đô đốc, Tư lệnh QC Hải quân
Trương Quang Khánh: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Đỗ Bá Tỵ: Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Ngô Xuân Lịch: Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐNDVN
Lê Chiêm: Thiếu tướng, Tư lệnh quân khu 5
Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 5
Nguyễn Thành Cung: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Lương Cường: Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐNDVN
Trần Đơn: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 7
Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 7
Dương Đức Hòa: Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 2
Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 2
Phương Minh Hòa: Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân
Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân
Phạm Xuân Hùng: Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN
Mai Quang Phấn: Trung tướng, Chính ủy Quân khu 4
Trung tướng, Chính ủy Quân khu 4
Võ Tiến Trung: Trung tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng
Trung tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng
Bế Xuân Trường: Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1
Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1
Võ Trọng Việt: Trung tướng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng
Trung tướng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng
Nguyễn Phương Nam: Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 9
Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 9