SƠ ĐỒ CÁC THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Nguyễn Tấn Dũng: Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ
Ủy viên Bộ Chính trị – Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc: Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng Chính phủ
Phó thủ tướng Chính phủ
Hoàng Trung Hải: Phó Thủ tướng Chính phủ
Phó Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Thiện Nhân: Phó Thủ tướng Chính phủ
Phó Thủ tướng Chính phủ
Vũ Văn Ninh: Phó thủ tướng Chính phủ
Phó thủ tướng Chính phủ
Phùng Quang Thanh: Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Bộ trưởng
Quốc phòng
Trần Đại Quang: GS.TS - Trung tướng - Ủy viên Bộ Chính tri, Bộ trưởng Bộ Công an
Bộ trưởng
Bộ Công an
Vương Đình Huệ: Bộ trưởng Tài chính
Bộ trưởng
Bộ Tài chính
Phạm Bình Minh: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng
Bộ Ngoại giao
Vũ Đức Đam: Ủy viên TW Đảng,Bộ trưởng,Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP
Bùi Quang Vinh: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ trưởng
Kế hoạch và Đầu tư
Vũ Huy Hoàng: Bộ Tr­ưởng Bộ Công thương
Bộ Tr­ưởng
Bộ Công thương
Đinh La Thăng: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Bộ trưởng
Giao thông Vận tải
Trịnh Đình Dũng: Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Bộ trưởng
Bộ Xây dựng
Phạm Vũ Luận: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ trưởng
Giáo dục và Đào tạo
Nguyễn Thị Kim Tiến: Bộ Tr­ưởng Bộ Y Tế
Bộ Tr­ưởng
Bộ Y Tế
Hà Hùng Cường: Bộ trưởng Tư pháp
Bộ trưởng
Bộ Tư pháp
Cao Đức Phát: Bộ tr­ưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ tr­ưởng
Bộ NN & PTNN
Nguyễn Quân: Bộ Tr­ưởng Bộ KH&CN
Bộ tr­ưởng
Bộ KH&CN
Phạm Thị Hải Chuyền: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Bộ trưởng
Bộ LĐ – TBXH
Nguyễn Văn Bình: Thống đốc Thống đốc Ngân hàng nhà nước
Thống đốc
Ngân hàng nhà nước
Giàng Seo Phử: Bộ Tr­ưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Bộ Tr­ưởng Chủ nhiệm UBDT
Nguyễn Bắc Son: Bộ Tr­ưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Bộ Tr­ưởng Thông tin và Truyền thông
Hoàng Tuấn Anh: Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Bộ trưởng
Bộ Văn hóa – TTDL
Nguyễn Thái Bình: Bộ Tr­ưởng Bộ Nội Vụ
Bộ Tr­ưởng
Bộ Nội Vụ
Nguyễn Minh Quang: Bộ Tr­ưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Tr­ưởng Tài nguyên Môi trường
Huỳnh Phong Tranh: Tổng thanh tra Chính phủ
Tổng thanh
tra Chính phủ