SƠ ĐỒ CÁC THÀNH VIÊN BỘ CÔNG AN

Trần Đại Quang: GS.TS - Thượng tướng - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ Trưởng Bộ Công an
GS.TS – Thượng tướng – Ủy viên Bộ Chính trị – Bộ Trưởng Bộ Công an
Đặng Văn Hiếu: Thượng tướng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
Tô Lâm: Trung tướng, Thứ Trưởng Bộ Công an
Trung tướng, Thứ Trưởng Bộ Công an
Phạm Quý Ngọ: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an
Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
Lê Quý Vương: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
Bùi Quang Bền: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an