Danh sách học viên c1 d5

đăng 21:45, 24 thg 10, 2011 bởi Sport Cruise   [ đã cập nhật 02:48, 4 thg 11, 2011 ]
Hiện chúng tôi chưa liên lạc được với ai của Đại đội 1 nên danh sách chưa có thông tin nào khác ngoài Họ và Tên. Chúng tôi sẽ cố gắng để có thông tin đầy đủ hơn.