Danh sách học viên c2 d5

Danh sách này không chỉ có những Học viên nhận bằng Tốt nghiệp mà còn có những Học viên đã từng tham gia học tại Đại đội 2, Tiểu đoàn 5, Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Comments