Danh sách học viên c3 d5

đăng 21:50, 24 thg 10, 2011 bởi Sport Cruise   [ đã cập nhật 02:49, 4 thg 11, 2011 ]
Thông tin về Đại đội 3 chưa đầy đủ. Đề nghị các bạn Học viên Đại đội 3 có thể cung cấp thêm.