Danh sách học viên tiểu đoàn 2

đăng 21:39, 24 thg 10, 2011 bởi Sport Cruise   [ đã cập nhật 02:49, 4 thg 11, 2011 ]
Hiện chúng tôi chưa xin được "Hồ sơ Mật" của Tiểu đoàn 2 nên danh sách dưới đây còn rất ít. Tuy nhiên danh sách này vẫn được chúng tôi liên tục cập nhật.