SƠ ĐỒ CÁC THÀNH VIÊN QUỐC HỘI

Nguyễn Sinh Hùng: Ủy viên Bộ chính trị - Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN
Ủy viên Bộ chính trị – Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN

Nguyễn Thị Kim Ngân: Ủy viên Trung ương Đảng - Phó chủ tịch Quốc hội

Phó chủ tịch Quốc hội

Huỳnh Ngọc Sơn: Phó Chủ tịch Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội

Tòng Thị Phóng: Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội

Uông Chu Lưu: Phó chủ tịch Quốc hội

Phó chủ tịch Quốc hội

Đào Trọng Thi: Chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục - Thanh thiếu niên nhi đồng Quốc hội

Chủ nhiệm UB VH – GD – Thanh thiếu niên NĐ Quốc hội

Nguyễn Hạnh Phúc: Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội

Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội

Nguyễn Văn Giàu: Chủ nhiệm ủy ban kinh tế Quốc hội

Chủ nhiệm UB kinh tế Quốc hội

Phan Xuân Dũng: Chủ nhiệm ủy ban khoa học - Công nghệ - Môi trường Quốc hội

Chủ nhiệm UB khoa học – Công nghệ – Môi trường Quốc hội

Phùng Quốc Hiển: Chủ nhiệm ủy ban tài chính - Ngân hàng chính sách của Quốc hội

Chủ nhiệm UB tài chính – Ngân hàng CS của Quốc hội

Nguyễn Thị Nương: Trưởng ban công tác Đại Biểu Quốc hội

Trưởng ban công tác Đại Biểu Quốc hội

Trương Thị Mai: Chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Chủ nhiệm UB các vấn đề XH của Quốc hội

Trần Văn Hằng: Chủ nhiệm ủy ban đối ngoại Quốc hội

Chủ nhiệm UB đối ngoại Quốc hội