Thông báo‎ > ‎

Bộ Giáo dục sửa thông tư sai luật

đăng 02:56, 3 thg 3, 2013 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28   [ đã cập nhật 03:04, 3 thg 3, 2013 ]
Ngày 01/3/2013, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 06, sửa đổi những quy định trái luật của Thông tư 04 (sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT) ban hành ngày 26/02/2013.

Điểm b khoản 1 điều 42a của Thông tư 04 quy định: Người có bằng chứng về vi phạm Quy chế thi có trách nhiệm gửi bằng chứng cho nơi tiếp nhận quy định (Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT T.Ư hoặc cấp tỉnh/thành phố; thanh tra giáo dục các cấp) trong vòng 7 ngày, kể từ khi kết thúc ngày thi cuối cùng để xử lý; không được phát tán thông tin cho người khác, dưới bất cứ hình thức nào.

Tại Thông tư 06, điểm này đã được sửa chữa bằng cách bỏ cụm từ “có trách nhiệm” và những lệnh cấm trái luật Tố cáo, cụ thể: “Người có bằng chứng về vi phạm Quy chế thi báo ngay cho nơi tiếp nhận được quy định để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. Việc tiếp nhận và xử lý các tố cáo vi phạm Quy chế thi được thực hiện theo pháp luật về tố cáo”.

Đồng thời, Thông tư 06 cũng bãi quy định hủy kết quả bài thi và cấm thi từ 1 đến 2 năm nếu vi phạm điểm b khoản 1 Điều 42a.

Với việc sửa đổi như vậy, người có bằng chứng về vi phạm Quy chế thi không bị ràng buộc trách nhiệm phải cung cấp bằng chứng cho ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT T.Ư hoặc cấp tỉnh; thanh tra giáo dục các cấp, Bộ GD-ĐT đã sửa đổi quy định mang tính khuyến khích. Tương tự, Bộ GD-ĐT cũng bãi bỏ quy định về thời gian “phải” cung cấp bằng chứng như ở Thông tư 04. Do vậy, người có bằng chứng nếu không cung cấp cho các cơ quan trực thuộc ngành GD-ĐT cũng không bị xử phạt như một hành vi vi phạm Quy chế thi tốt nghiệp THPT nữa.

Các bạn có thể tải Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT về tại đây.