Thông báo‎ > ‎

Giải quyết chế độ với cán bộ Hội Cựu chiến binh xã, phường

đăng 19:59, 6 thg 11, 2012 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28
Trên cơ sở đề nghị của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ vừa có
 ý kiến về việc giải quyết chế độ đối với cán bộ Hội Cựu chiến binh cấp xã, phường.

Đối với chế độ phụ cấp công vụ, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ đối với cán bộ Hội Cựu chiến binh, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12/2012.

Về chế độ tiền lương cho Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã, phường, Chính phủ đang xem xét phê duyệt Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2012 về chế độ tiền lương đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã, phường, trong đó có nội dung sửa đổi chế độ lương của cán bộ Hội Cựu chiến binh.

Trước đó, trong văn bản ban hành tháng 4/2012 Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho những cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở không có lương hưu được hưởng chế độ lương theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ sau 5 năm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, đối với cán bộ Cựu chiến binh hưởng hệ số 1 được chuyển lên hệ số 2 như các đoàn thể chính trị - xã hội khác.

Phương Hiển