Thông báo‎ > ‎

Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2013

đăng 13:53, 25 thg 3, 2013 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28
Ngày 22/3/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Hướng dẫn số 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

1. Đối tượng tuyển thẳng

Đối tượng tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e  khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển

Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng được quy định tại các điểm a, b, c khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

3. Đối tượng xét tuyển thẳng

Đối tượng xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

II. VỀ BẢO LƯU KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, sẽ được bảo lưu kết quả thi học sinh giỏi đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Các bạn có thể xem và tải hướng dẫn này tại đây.

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo