Thông báo‎ > ‎

Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi

đăng 17:31, 28 thg 11, 2013 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28   [ đã cập nhật 17:43, 28 thg 11, 2013 ]
Sáng ngày 28/11/2013, với 486 đại biểu tán thành, Quốc hội vừa thông qua bản Hiến pháp sửa đổi của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
.

Trong tổng số 488 đại biểu có mặt, 486 đại biểu (97,39%) nhấn nút đồng ý thông qua Hiến pháp mới, số đại biểu không tán thành là 0; số đại biểu không biểu quyết là 2. 

Các bạn có thể xem và tải Toàn văn Hiến pháp sửa đổi của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại đây.

Tiếp theo chương trình làm việc, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Quy định một số điểm thi hành Hiến pháp sửa đổi với 491 đại biểu có mặt tán thành (98,59%), số đại biểu không tán thành là 0; số đại biểu không biểu quyết là 0.

Các bạn có thể xem và tải Toàn văn Nghị quyết Quy định một số điểm thi hành Hiến pháp sửa đổi tại đây.
Nguồn: Chính phủ