Thông báo‎ > ‎

Quy định mới về đào tạo liên thông: Gây khó cho người học

đăng 15:02, 7 thg 1, 2013 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28
Thông tư số 
55/2012/TT-BGDĐT 
được bộ Giáo dục và đào tạo ban hành ngày 25/12/2012 Quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học sẽ có hiệu lực từ ngày 07/02/2013. Một trong những yêu cầu đáng chú ý của quy định này là những người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng chưa đủ 36 tháng khi thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học hệ chính quy phải dự kỳ thi tuyển sinh cùng với học sinh phổ thông. Quy định mới này đang nhận được nhiều ý kiến không đồng tình từ phía người học, phụ huynh và cả phía các trường. 

Các bạn có thể tải Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT về tại đây.