Thông báo‎ > ‎

Quy định mới về khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý

đăng 19:38, 14 thg 4, 2016 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28   [ đã cập nhật 19:41, 14 thg 4, 2016 ]

Ngày 01/4/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 46/2016/TT-BQP quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh; đăng ký và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.

Theo đó, Thông tư này quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh; danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh; chỉ đạo, hỗ trợ tuyến về chuyên môn kỹ thuật; đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, người làm việc trong tổ chức cơ yếu và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.

Thông tư trên áp dụng đối với các cơ sở khám bênh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng quản lý; quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng đang công tác, học tập tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng khi đi khám bệnh, chữa bệnh; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

Ngoài ra Thông tư cũng quy định tuyến, danh mục, thủ tục đăng ký và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong khám, chữa bệnh.

Thông tư trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/5/2016.

Quyết định số 266/QĐ-BQP ngày 18/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao nhiệm vụ cho các bệnh viện quân y tuyến trên giúp đỡ các bệnh viện, bệnh xá quân y tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật và Văn bản số 4111/BQP-QY ngày 4/6/2013 của Bộ Quốc phòng về việc giao Cục Quân y thẩm định, phê duyệt danh mục kỹ thuật các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Quân đội hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Các bạn có thể tải Thông tư số 46/2016/TT-BQP tại đây hoặc đây.

Nguồn: Bộ Quốc phòng

Comments