Thông báo‎ > ‎

Tăng lương tối thiểu vùng từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng

đăng 15:46, 7 thg 12, 2012 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28
Ngày 04/12/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Trong đó quy định mức lương tối thiểu từ vùng 1 đến vùng 4 thấp nhất là 1,65 triệu đồng/tháng, cao nhất 2,35 triệu đồng/tháng. Cụ thể, mức lương vùng 1 sẽ tăng từ 2 triệu đồng hiện hành lên 2,35 triệu đồng/tháng; vùng 2 từ 1,78 triệu đồng lên 2,1 triệu đồng/tháng; vùng 3 từ 1,55 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng; vùng 4 từ 1,4 triệu đồng lên 1,65 triệu đồng/tháng.

Cũng theo nghị định, mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng; khuyến khích các doanh nghiệp trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định. 

Mức tăng trên được áp dụng từ 01/01//2013.

Các bạn có thể tải Nghị định số 103/2012/NĐ-CP về tại đây.

Nguồn Cổng thông tin điện tử Chính phủ