Thông báo‎ > ‎

Thủ tướng kết luận về đổi mới thi cử

đăng 15:24, 22 thg 2, 2014 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28   [ đã cập nhật 15:26, 22 thg 2, 2014 ]
Ngày 20/02/2014, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 74/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ, ngày 17/02
.

Tham dự cuộc có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng Chính phủ.

Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 74/TB-VPCPyêu cầu trong năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai phương án tổ chức các kỳ thi như đã nêu trong Báo cáo ngày 17/02/2014, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm, tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ”.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án tổ chức thi từ năm 2015 , và công bố công khai vào đầu quý III năm 2014 theo hướng: Nội dung thi nhằm tạo động lực để học sinh học tập, phát triển toàn diện, đồng thời có tính hướng nghiệp, tạo thước đo khách quan, khoa học để các trường đại học, cao đẳng sử dụng trong việc tự chủ tuyển sinh theo quy định của Luật Giáo dục đại học và hướng tới có một kỳ thi quốc gia đáp ứng yêu cầu cung cấp căn cứ tin cậy cho việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Trong bản báo cáo với Thủ tướng tại cuộc họp ngày 17/02, Bộ Giáo dục và Đào tạo định hướng thi tốt nghiệp THPT 4 môn (hai môn bắt buộc Toán, Ngữ Văn và hai môn tự chọn); điều chỉnh đưa ngoại ngữ thành môn tự chọn; tạm dừng chủ trương miễn thi tốt nghiệp cho khoảng 20% học sinh.

Hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các bước cuối cùng trước khi đưa ra thông tin chính thức về kì thi tốt nghiệp THPT năm 2014.
Nguồn: Chính phủ