Thông báo‎ > ‎

Từ ngày 01/5/2012 phụ cấp công vụ là 25%

đăng 19:22, 18 thg 4, 2012 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28   [ đã cập nhật 19:24, 18 thg 4, 2012 ]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2012 Về chế độ phụ cấp công vụ đối với một số đối tượng cán bộ, công chức. Mức phụ cấp này bằng 25% (hiện nay là 10%) mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm
. 

Theo Nghị định, các đối tượng được áp dụng chế độ phụ cấp công vụ nói trên là cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.

Các bạn có thể xem thêm chi tiết tại đây.