Hình ảnh‎ > ‎Ảnh Xưa‎ > ‎

Cán bộ tiểu đội 3 năm liền

đăng 05:33, 10 thg 11, 2011 bởi Lục quân Học viên   [ cập nhật 16:47, 8 thg 12, 2011 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28 ]
Nguyễn Văn Hoàng chụp sau 3 tháng quân trường (30/12/1984)

Nguyễn Văn Hoàng với Trần Công Lý (tháng 2/1985)

Nguyễn Văn Hoàng với anh Biền, trung đội trưởng trung đội 2 (12/4/1987)
 
Comments