Lưu trữ‎ > ‎CMKT‎ > ‎

template

Phát tin và truyền tin bằng tín hiệu “tịch”, “tà” thông qua nhân viên báo vụ là một hình thức truyền phát rất cổ điển, nhưng đối với ngành Thông tin liên lạc trong quân đội hình thức này chưa bao giờ lỗi thời mà đang có chiến lược phát triển lên tầm cao mới. Thiết bị Kiểm tra chất lượng báo vụ của trung úy Vũ Nhân Sự, Trung đội trưởng, đại đội 8, Tiểu đoàn 42, Lữ đoàn Thông tin 23 đưa vào sử dụng đã từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên báo nói riêng và đảm bảo thông tin liên lạc của đơn vị nói chung thời gian qua.
Xuất phát từ thực trạng về trang thiết bị huấn luyện đảm bảo thông tin liên lạc trong tiểu đoàn, đặc biệt đối tượng báo vụ có khả năng thu, phát còn chưa cao cần phải luyện tập thêm nhưng trang thiết bị còn thiếu. Tương thích với khí tài mới có chế độ tự động phát morse nhưng không có chế độ tự động thu morse. Kiểm tra báo vụ trong các cuộc thi báo vụ chủ yếu dùng “máy đục lỗ”, kiểm tra báo vụ bằng phương pháp dùng nhiều người để đánh giá.
Qua nhiều năm trăn trở mày mò nghiên cứu đến đầu năm 2015, trung úy Vũ Nhân Sự đã chế tạo thành công và đưa vào sử dụng “Thiết bị kiểm tra chất lượng báo vụ”. Thiết bị này  có nhiệm vụ chính đó là kiểm tra trực tiếp chất lượng báo vụ với các chỉ tiêu như: tốc độ phát, tốc độ thu, độ chuẩn tín hiệu. Ngoài ra còn được dùng trong công tác huấn luyện như: báo điện mẫu, kiểm tra trực tiếp học viên không cần phải giấy bút.
Trung úy Vũ Nhân Sự, Trung đội trưởng, đại đội 8, Tiểu đoàn 42, Lữ đoàn Thông tin 23 cho biết: Từ trước đến giờ khi đánh giá chất lượng báo vụ thường bằng tai, bây giờ chế tạo ra 1 thiết bị kiểm tra chất lượng báo vụ hoàn toàn bằng máy móc nên rất chính xác. Ngoài ra thiết bị này có thể áp dụng trong các đơn vị thông tin trong toàn quân phục vụ cho huấn luyện và các hội thi, hội thao.
Từ khi “Thiết bị kiểm tra chất lượng báo vụ” được triển khai, người được hưởng lợi trước tiên và nhiều nhất là cán bộ, chiến sĩ của lữ đoàn. Đối với cán bộ, thông qua thiết bị dễ dàng kiểm tra về tốc độ phát, dẫn phát và kiểm tra tín hiệu phát của người học. Đối với học viên có thể tự luyện tập theo bảng điện tử, báo lỗi khi tự phát sai, kiểm tra tín hiệu thu trên màn hình.
Qua sử dụng thiết bị vào giảng dạy, thiếu úy Nguyễn Đức Thạo nói: Trong quá trình đưa thiết bị kiểm tra chất lượng báo vụ vào sử dụng giúp cho giáo viên sau khi mỗi buổi học có thể kiểm tra được chất lượng phát báo của từng chiến sĩ báo vụ trong 1 buổi học để nắm được hạn chế trong quá trình học giúp giáo viên có thể điều chuyển, chỉnh sửa trong các buổi học sau giúp cải thiện chất lượng tín hiệu cũng như nâng cao tốc độ áp dụng trong quá trình công tác.
 “Thiết bị kiểm tra chất lượng báo vụ” là một sáng kiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin và là một đề tài hết sức cần thiết và có ý nghĩa to lớn. Với những nghiên cứu đi đôi với ứng dụng thực tiễn sẽ làm cho công tác huấn luyện ngày càng đi lên.

Thượng tá Phạm Văn Bích, Phó Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn Thông tin 23

THIẾT BỊ CÓ TÍNH MỚI, SÁNG TẠO

Trước khi chưa có đề tài thì huấn luyện báo vụ gặp khó khăn, đặc biệt trong vấn đề phát morse. Tuy nhiên sau khi đồng chí Sự mày mò nghiên cứu chế tạo thành công thiết bị này thì việc tự học của cán bộ, chiến sĩ nâng lên rất nhiều, trong đó khắc phục được vấn đề hướng dẫn của thầy, khắc phục cố tật của báo vụ trong quá trình thực hành phát. Đây là đề tài mới, có ứng dụng công nghệ thông tin, các vi mạch trong thực tế hiện nay xã hội phát triển và xu hướng chung trong bảo đảm thông tin liên lạc của quân đội nói chung và huấn luyện báo vụ nói riêng. Sáng kiến này được hội đồng nghiệm thu cấp Quân khu đánh giá cao. Sắp tới sẽ có định hướng phát triển cao hơn để ứng dụng rộng rãi trong các đơn vị thông tin của Quân khu.

 
Bài, ảnh: XUÂN HẢI
Comments