Lưu trữ‎ > ‎Hồ sơ "Mật"‎ > ‎

HS05. Danh sách biên chế cBB1

đăng 01:13, 27 thg 10, 2011 bởi Sport Cruise   [ đã cập nhật 20:02, 13 thg 8, 2012 ]
Ngày 2 tháng 5 năm 1987

Danh sách biên chế được anh Nguyễn Văn Toan, tiểu đoàn trưởng ghi chép cẩn thận cho tới từng tiểu đội. Thực tế có thể khác do các đại đội tự sắp xếp lại biên chế sau khi đã báo cáo. Thứ tự sắp xếp các đại đội cũng giữ nguyên theo trình tự trong Hồ sơ Mật. 

Danh sách biên chế cBB1
Comments