Lưu trữ‎ > ‎Hồ sơ "Mật"‎ > ‎

HS01. Xem số đảng viên

đăng 08:02, 26 thg 10, 2011 bởi Sport Cruise   [ đã cập nhật 07:15, 20 thg 8, 2012 ]
Ngày 10 tháng 2 năm 1987
* Chi bộ Đại đội 1

Tổng số : 87 - SQ : 6 - H/v : 81
Đảng viên : 55 + 6 = 61
Số kết nạp HK5 : 16
Hiện nay còn số quần chúng : 26
Danh sách số quần chúng gồm : 

1. Nguyễn Trọng Uy  X ?
2. Nguyễn Đức Lượng  X
3. Hoàng Kim Sinh
4. Nguyễn Xuân Thùy
5. Trần Văn Minh
6. Bùi Trung Đẳng
7. Nguyễn Đình Quang
8. Tràn Quốc Tuấn  X
9. Trần Công Điện  X ?
10. Phạm Văn Thành  X
11. Trịnh Văn Thường
12. Phạm Ngọc Dương
13. Trần Tuấn Long  X
14. Trần Minh Đô
15. Nguyễn Công Lương
16. Trần Mạnh Hùng  X ?
17. Trần Văn Quang  X
18. Hà Vĩnh Đông
19. Dương Chí Tuấn
20. Nguyễn Cang
21. Nguyễn Văn Chúc
22. Bùi Đức Thanh
23. Ngô Minh Hắc
24. Trương Văn Trung
25. Lê Văn Thành
26. Trần Văn Quảng


* Chi bộ Đại đội 2

Tổng số : 102 - SQ : 6  - H/v : 96
Đảng viên : 68 + 6 = 74 
Số kết nạp HK5 : 20
Hiện nay còn số quần chúng : 28
Danh sách số quần chúng gồm : 

1. Đỗ Văn Cặn
2. Tạ Hùng
3. Nguyễn Ngọc Thắng
4. Trần Minh Thanh
5. Phạm Quang Vũ
6. Đỗ Đức Anh
7. Nguyễn Hữu Hải
8. Phạm Văn Hồng
9. Nguyễn Đăng Siêu
10. Lê Minh Thức
11. Nguyễn Văn Mạnh
12. Phạm Hồng Thắng
13. Nguyễn Quản Dũng
14. Đào Duy Trường
15. Nguyễn Tuấn Châu
16. Hạ Chí Ánh Anh
17. Huỳnh Thế Cường
18. Nguyễn Văn Sót
19. Hoàng Văn Hữu
20. Phạm Minh Tuấn
21. Hoàng Văn Bộ
22. Nguyễn Thanh Sơn
23. Chu Kim Bằng
24. Nguyễn Duy Hưng
25. Trần Văn Mạnh
26. Đoàn Ngọc Khánh
27. Trần Công Lý
28. Nguyễn Đức Quang* Chi bộ Đại đội 3

Tổng số : 97 - SQ : 6  - H/v : 91
Đảng viên : 72 + 6 = 78
Số kết nạp HK5 : 20
Hiện nay còn số quần chúng : 19
Danh sách số quần chúng gồm :  

1. Phạm Hồng Hải
2. Trần Thanh Nam
3. Hoàng Minh Thảo
4. Phạm Văn Duyệt  X
5. Nguyễn Ngọc Xuyến
6. Nguyễn Xuân Chiến
7. Nguyễn Đình Quang  X
8. Nguyễn Văn Thứ  X
9. Hoàng Quốc Đạt
10. Phạm Đình Võ
11. Dương Văn Hậu  X
12. Nguyễn Đình Thục  X
13. Đinh Xuân Hùng
14. Ngô Doãn Hiên  X
15. Tô Ngọc Thủy  X
16. Phạm Thanh Xuân
17. Phạm Quang Cảnh
18. Lê Quang Dũng
19. Nguyễn Văn QuyếtLời bình: Một số quần chúng của c1 & c3 được đánh dấu X bên cạnh, thậm chí còn có dấu ? cũng màu đỏ nữa? Chắc là thành phần xuất sắc và ưu tú rồi. Nhưng vậy số quần chúng của c2 là bình, bình sao?