Lưu trữ‎ > ‎Hồ sơ "Mật"‎ > ‎

HS06. Hướng dẫn công tác chuẩn bị ra khóa

đăng 20:49, 27 thg 10, 2011 bởi Sport Cruise   [ đã cập nhật 07:20, 20 thg 8, 2012 ]
Ngày 4 tháng 5 năm 1987

Những căn cứ:

  1. Tư tưởng chỉ đạo chung

-          Việc phong quân hàm và phân phối học viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng đội ngũ cán bộ, động viên được học viên học tập rèn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của tổ chức khi tốt nghiệp.

-          Khi xét phong và phân phối học viên phải căn cứ vào mục đích, yêu cầu, thời gian đào tạo, quá trình rèn luyện trước khi tới trường, kết quả học tập rèn luyện tại trường, ý chí quyết tâm nhận nhiệm vụ và khả năng đảm nhiệm chức vụ công tác khi tốt nghiệp.

  1. Tiêu chuẩn xét phong quân hàm

-          Học viên tốt nghiệp các lớp đào tạo sq dài hạn 3 năm trở lên không phân biệt trước khi vào trường là QN hay học sinh, nếu rèn luyện phẩm chất đạo đức tôt, là đảng viên mức 1 hoặc đoàn viên ưu tú thuộc diện kết nạp Đảng, học tập toàn khóa hoặc thi tốt nghiệp đạt loại khá trở lên được xét phong Trung úy.

-          Đối với số là QN nếu rèn luyện phẩm chất đạo đức tôt, là đảng viên mức 1 hoặc đoàn viên ưu tú thuộc diện kết nạp Đảng, nỗ lực cố gắng học tập, kết quả học tập trung bình khá thì được phong Trung úy. Một số trường hợp đặc biệt QN chỉ đạt trung bình cũng được xét phong Trung úy.

-          Đối với học viên là dân tộc ít người: rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt, là đảng viên mức 1 hoặc đoàn viên ưu tú thuộc diện kết nạp Đảng, cố gắng nỗ lực học kết quả trung bình cũng phong Trung úy.

-          Học viên tốt nghiệp nếu vi phạm một trong những tiêu chuẩn sau thì phong Thiếu úy, về đơn vị công tác một thời gian, nếu rèn luyện tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ mới xét thăng Trung úy.

o   Phải xét vớt thi tốt nghiệp.

o   Thi lại do năm trước không tốt nghiệp hoặc vi phạm kỷ luật phải đưa ra đơn vị rèn luyện.

o   Bị lưu ban trong học tập.

o   Rèn luyện phẩm chất đạo đức yếu (thể hiện phạm một trong những điều như: trong khóa vi phạm kỷ luật mà sửa chữa tiến bộ chậm, năm cuối khóa bị kỷ luật từ khiển trách – cảnh cáo trở lên).

                Giải thích

-          Về tiêu chí học tập đạt trung bình khá: điểm các môn thi học kỳ và các môn học có 30% đạt điểm khá trở lên. Các điểm thi tốt nghiệp quốc gia có 1 môn đạt điểm trung bình, các môn khác đạt khá trở lên.

-          Về một số trường hợp đặc biệt: Học viên là QN có kết quả học tập chỉ đạt trung bình cũng được phong trung úy vận dụng vào các trường hợp:

o   Có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, công tác được thưởng huân chương chiến công trở lên.

o   Trước khi vào trường  có 5 năm trở lên hoặc có 3 năm tuổi quân nhưng liên tục công tác ở nơi gian khổ đặc biệt (biên giới hải đảo, chiến trường nước bạn…).

o   Trước khi vào trường là viên chức quốc phòng, QNCN có mức lương tương đương với trung úy.

-          Về tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú – thuộc diện kết nạp Đảng:

o   Đoàn viên ưu tú là đoàn viên đủ tư cách và đạt 5 nội dung của phong trào thanh niên (theo hướng dẫn của Ban Thanh niên)

o   Thuộc diện kết nạp Đảng: đang làm thủ tục kết nạp Đảng trước lúc ra trường.

-          Đối với  số học viên thanh niên ra trường phong thiếu úy nếu không phải do học yếu hoặc vi phạm kỷ luật sau khi ra công tác 1 năm, nếu hoàn thành nhiệm vụ thăng trung úy.

  1. Phân phối ra trường

Chọn giáo viện: chọn toàn khóa 7 đ/c rèn luyện tốt, có năng khiếu, văn hóa hết lớp 10, có qua chiến đấu và quê ở phía Nam là tốt.

Chọn 1 khung đủ: yêu cầu học khá, rèn tốt, có tác phong chỉ huy.

Phải làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục ý thức trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở bất kỳ nơi nào do tổ chức phân công.

-          Trong xem xét phải nghiên cứu kỹ, cụ thể từng học viên, có kết hợp nguyện vọng và không phạm vào qui chế.

-          Cần chú ý trước những trường hợp thuộc diện chính sách ưu tiên, sau đó mới xem xét các trường hợp khác.

-          Nắm chắc học viên:  100% nhận nhiệm vụ

Diện chú ý

o   Con liệt sĩ, con một của thương binh, gia đình có công với cách mạng…

o   Nhũng đồng chí trước khi học đã có nhiều năm công tác ở nơi gian khổ, ác liệt.

o   Những đồng chí người dân tộc thiểu số hoặc gia đình thuộc quân khu 1, 2, 5, 7, 9.

Phương pháp:  Chuẩn bị, thông qua cấp ủy, đảng ủy.


Lời bình: Tới giờ mình mới biết chính xác tiêu chuẩn để xét phong quân hàm.