Lưu trữ‎ > ‎Hồ sơ "Mật"‎ > ‎

HS02. Phân loại Cán bộ khung Học kỳ I năm 1986 - 1987

đăng 20:41, 26 thg 10, 2011 bởi Sport Cruise   [ đã cập nhật 22:59, 19 thg 8, 2012 ]
Ngày 17 tháng 2 năm 1987

TT HỌ VÀ TÊN NHẬP
NGŨ
CẤP nhận CHỨC nhận KT KL P.LOẠI Đ/V PHÂN LOẠI CÁN BỘ GHI
CHÚ
P/C
N/L
+
1  Nguyễn Văn Toan 5.72
4/
5.84
dt
8.83
    1 T K K  
2  Phạm Văn Quyết 8.73
3/
4.84
dpCT
8.86
    1 T K K  
3  Dư Sông Hồng  
4/
6.86
dpQS
8.85
    2 K TB TB ?
4  Nguyễn Văn Minh 78
3/
6.85
TLTN     1 T K K  
5  La Văn Diện 72
3/
10.84
TLHC     2 K TB TB  
6  Nguyễn Xuân Diện 74
3/
4.84
ct     1 T G T  
7  Bùi Quang Việt 77
3/
6.85
cpQS
8.86
1G   1 T K K  
8  Lê Đình Trung 74
3/
6.86
cpCT
8.84
    2 K K K  
9  Trần Đăng Nhị 79
3/
6.86
bt
2.86
1G   1 T K K  
10  Lê Hồng Quý 79
3/
6.86
bt
2.86
    1 T K K  
11  Đỗ Như Tuấn 79
3/
6.86
bt
2.86
1B   1 T K K  
12  Nguyễn Xuân Ngoạn 77
3/
11.84
ct
8.86
    2 K TB TB  
13  Nguyễn Văn Chính 78
3/
6.85
cpQS
8.86
    1 T K K  
14  Đậu Xuân Nậm 81
2/
8.85
cpCT
8.85
    2 T K K  
15  Quách Đại Tình 78
3/
6.86
bt
2.86
    2 K K K  
16  Trần Văn Biền 78
3/
6.86
bt
2.86
    2 K K K  
17  Đoàn Văn Khái 78
3/
6.86
bt
2.86
    1 T K K  
18  Nguyễn Tấn Bảo 74
3/
4.84
ct
7.85
    2 T K K  
19  Bùi Văn Tụng 78
3/
6.85
cpQS
8.86
  ? 2 K TB TB  
20  Bùi Văn Bình 77
3/
11.84
cpCT
"
  ? 2 K K K  
21  Nguyễn Chính Thảo 79
3/
6.86
bt
2.86
    1 T K K  
22  Trịnh Xuân Hậu 79
3/
6.86
bt
2.86
  ? 3 K TB TB  
23  Nguyễn Đình Minh 78
3/
6.86
bt
2.86
    1 T K K  
Đ/V: 1 = 12; 2 = 10; 3 = 1 - P/C: T = 14; K = 9 - NL: T = 1; K = 17; TB = 5

Lời bình: Các anh cán bộ khung của ta năm đó cũng đầy tâm sự. Trách nhiệm, năng lực mỗi người khác nhau.
Comments