Lưu trữ‎ > ‎Hồ sơ "Mật"‎ > ‎

HS07. Phổ biến công tác ra khóa

đăng 19:40, 13 thg 8, 2012 bởi Sport Cruise   [ đã cập nhật 20:21, 1 thg 9, 2012 ]

(đối tượng nghe phổ biến: cán bộ đại đội trưởng, đại đội phó chính trị)

Ngày 26 tháng 5 năm 1987

1. Quán triệt công tác hướng dẫn của Phòng Chính trị (toàn bộ nội dung)

2. Phương pháp tiến hành dự kiến quân hàm (dựa vào tiêu chuẩn)

Dự kiến phân loại học viên: kết quả năm 3 và khóa học, dự kiến học viên tốt nghiệp để phân loại học viên

Khi phân loại: 
  • Đại đội trưởng  chuẩn bị: có ý kiến tham khảo của trung đội.
  • Cấp ủy xem xét
  • Sơ bộ thông báo kết quả học viên năm 3 và khóa (đại đội trưởng và phó đại đội trưởng)
Chú ý:
  • Những trường hợp cá biệt ở cấp thiếu úy.
  • Những trường hợp còn do dự giữa thiếu úy và trung úy.
Chú ý sự thống nhất chặt chẽ trong cán bộ chỉ huy và tổ chức lãnh đạo.

3. Nắm tình hình đơn vị: dự kiến sắp xếp

* Những trường hợp ưu tiên
* Những trường hợp cá biệt (vô cùng hạn chế)
* Nhũng trường hợp để lại trường

Tiêu chuẩn chọn:
  • Số khung (muốn ở lại trường): học khá rèn tốt, khả năng chỉ huy
  • Giáo viên: học khá (điểm trung bình 7 trở lên), rèn tốt, có năng khiếu về khoa giáo viên.
3 nội dung trên ở cấp đại đội ngày 4/6 làm xong, xem xét kiểm tra lại.

4. Hoàn chỉnh từng bước các loại hồ sơ

* Chuẩn bị: Trích yếu 63 (hồ sơ cán bộ), nội dung nhận xét.
* Học viên: học bạ, phiếu học, bằng tốt nghiệp, nhận xét
* Các tổ chức đảng: hồ sơ về Đảng

Một số công tác tập trung ngay:

* Xem xét một số trường hợp đủ điều kiện thi:
  • Không đủ thời gian học: báo để thi sau 31/5
  • Không đủ sức khỏe: đề xuất giải quyết sau 31/5
  • Không đủ tiêu chuẩn học: đề xuất giải quyết sau 31/5
* Một số chưa có điểm: Cần thiết quan hệ trực tiếp với giáo viên, kiểm tra lấy điểm ở từng đ/c, từng nội dung.

* Chuẩn bị kế hoạch của thi Tốt nghiêp Quốc gia: kế hoạch của từng đại đội phải có người chuẩn bị, duy trì đóng góp nội dung...