Lưu trữ‎ > ‎

Tư liệu - Văn bản mới


DANH MỤC

Thông tư liên tịch sô 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH

đăng 20:40, 13 thg 9, 2015 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28

Thông tư liên tịch sô 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 08/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

Luật Nghĩa vụ quân sự

đăng 16:49, 4 thg 9, 2015 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28

Quyết định số 248/QĐ-BQP: Công bố các thủ tục hành chính về tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

đăng 19:38, 4 thg 2, 2015 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28

Ngày 27/01/2015, Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-BQP: Công bố các thủ tục hành chính về tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

Các bạn có thể tải Quyết định số 248/QĐ-BQP tại đây hoặc đây.

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 13, Điều 16 và Điều 35 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

đăng 13:21, 27 thg 2, 2014 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28   [ đã cập nhật 13:21, 27 thg 2, 2014 ]

Các bạn có thể tải Văn bản hợp nhất số 01/TTHN-BQP, ngày 13/1/2014 của Bộ Quốc phòng Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 13, Điều 16 và Điều 35 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam tại đây

Nghị định số 07/2014/NĐ-CP

đăng 12:58, 12 thg 2, 2014 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28   [ đã cập nhật 12:58, 12 thg 2, 2014 ]

Nghị định số 220/2013/NĐ-CP

đăng 19:51, 31 thg 12, 2013 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28   [ đã cập nhật 19:51, 31 thg 12, 2013 ]

Nghị định số 220/2013/NĐ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ: Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân.

Thông tư 214/2013/TT-BQP

đăng 17:36, 17 thg 12, 2013 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28   [ đã cập nhật 17:36, 17 thg 12, 2013 ]

Thông tư 214/2013/TT-BQP ngày 07/12/2013 của Bộ Quốc phòng: Hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg

đăng 17:54, 10 thg 12, 2013 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28   [ đã cập nhật 17:54, 10 thg 12, 2013 ]

Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg

đăng 20:54, 14 thg 11, 2013 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28

1-10 of 76