Công văn số 1500/BGDĐT-GDQP

đăng 13:57, 12 thg 3, 2013 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28
Công văn số 1500/BGDĐT-GDQP ngày 08/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về nội dung và chấm điểm kiểm tra Quy chế môn học GDQP-AN.