Công văn số 4140/BGDĐT-GDQP

đăng 16:37, 20 thg 6, 2013 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28
Công văn số 4140/BGDĐT-GDQP ngày 20/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định chế độ báo cáo số lượng, chất lượng sĩ quan biệt phái trong ngành giáo dục.