Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

đăng 15:56, 12 thg 10, 2012 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28
Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ký ngày 30 tháng 12 năm 1999 là một bước tiến quan trọng trong tiến trình giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước; góp phần đáng kể vào việc thực hiện chính sách đối ngoại của nhà nước ta, phản ánh lòng mong muốn cùng các nước láng giềng xây dựng môi trường hoà bình, ổn định, phục vụ cho công cuộc bảo vệ và phát triển kinh tế đất nước. Các quy định của Hiệp ước còn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý đường biên, duy trì sự ổn định ở khu vực biên giới, tăng cường độ tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Các bạn có thể tải Hiệp ước trên về tại đây hoặc tại đây.

Comments