Hướng dẫn số 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD

đăng 14:40, 25 thg 3, 2013 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28
Hướng dẫn số 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013.