Nghị định 101/1011/NĐ-CP

đăng 18:50, 9 thg 11, 2011 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28   [ đã cập nhật 18:51, 9 thg 11, 2011 ]
Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân
Ċ
Đỗ Quang Hưng Hóa K28,
18:50, 9 thg 11, 2011
Comments