Nghị định 31/2012/NĐ-CP

đăng 15:30, 12 thg 4, 2012 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28
Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ: về Quy định mức lương tối thiểu chung.