Nghị định 34/2012/NĐ-CP

đăng 19:26, 18 thg 4, 2012 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28
Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ: Về chế độ phụ cấp công vụ.