Nghị định 70/2011/NĐ-CP

đăng 18:07, 31 thg 10, 2011 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28   [ đã cập nhật 14:30, 4 thg 11, 2011 ]
Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Ċ
ND70CP.PDF
(247k)
Đỗ Quang Hưng Hóa K28,
18:07, 31 thg 10, 2011
Comments