Nghị định số 104/2012/NĐ-CP

đăng 15:50, 7 thg 12, 2012 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28
Nghị định số 104/2012/NĐ-CP ngày 05/12/2012 của Chính phủ: Quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.