Nghị định số 105/2012/NĐ-CP

đăng 19:11, 24 thg 12, 2012 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28
Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày17/12/2012 của Chính phủ: Về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.