Nghị định số 220/2013/NĐ-CP

đăng 19:51, 31 thg 12, 2013 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28   [ đã cập nhật 19:51, 31 thg 12, 2013 ]
Nghị định số 220/2013/NĐ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ: Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân.