Nghị định số 47/2012/NĐ-CP

đăng 00:53, 31 thg 5, 2012 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28   [ đã cập nhật 12:28, 21 thg 9, 2012 ]
Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28/5/2012 của Chính phủ về: Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.