Nghị định số 66/2013/NĐ-CP

đăng 20:04, 16 thg 7, 2013 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28
Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.