Nghị quyết 02/NQ-CP

đăng 20:21, 8 thg 1, 2012 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28   [ đã cập nhật 20:24, 8 thg 1, 2012 ]
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2011, trong đó quyết nghị một trong những nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2012 là tập trung quyết liệt thực hiện mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế, giải quyết 3 khâu đột phá chiến lược, kết hợp giải quyết mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. 
Comments