Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 13, Điều 16 và Điều 35 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

đăng 13:21, 27 thg 2, 2014 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28   [ đã cập nhật 13:21, 27 thg 2, 2014 ]
Các bạn có thể tải Văn bản hợp nhất số 01/TTHN-BQP, ngày 13/1/2014 của Bộ Quốc phòng Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 13, Điều 16 và Điều 35 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam tại đây