Quyết định 491/QĐ-TTg

đăng 20:36, 1 thg 11, 2011 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28   [ đã cập nhật 21:47, 6 thg 11, 2011 ]
Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
Ċ
Đỗ Quang Hưng Hóa K28,
20:36, 1 thg 11, 2011
Ċ
Đỗ Quang Hưng Hóa K28,
20:36, 1 thg 11, 2011
Comments