Quyết định 62/2011/QĐ-TTg

đăng 16:10, 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28   [ đã cập nhật 15:38, 14 thg 11, 2011 ]
Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ: Về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Comments