Quyết định số 150/QĐ-TTg

đăng 02:44, 12 thg 2, 2013 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28

Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.