Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg

đăng 23:13, 19 thg 7, 2012 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28   [ đã cập nhật 12:24, 21 thg 9, 2012 ]

Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ: Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015.