Quyết định số 342/QĐ-TTg

đăng 20:04, 21 thg 2, 2013 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28

Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ:  Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.