Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg

đăng 21:53, 15 thg 10, 2013 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28   [ đã cập nhật 21:55, 15 thg 10, 2013 ]
Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Chính phủ: Về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia.

Embed gadget