Thông tư liên tịch sô 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH

đăng 20:40, 13 thg 9, 2015 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28
Thông tư liên tịch sô 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 08/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.
Comments