Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT

đăng 17:44, 27 thg 11, 2012 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28
Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh.