Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

đăng 19:09, 30 thg 10, 2011 bởi Đỗ Quang Hưng Hóa K28   [ đã cập nhật 17:03, 6 thg 11, 2011 ]
Tuyên bố chung hai nước Việt Nam và Trung Quốc ngày 15/10/2011. 
ĉ
Đỗ Quang Hưng Hóa K28,
19:09, 30 thg 10, 2011
Comments